Mens of gevoelswezen

Gepubliceerd op 3 maart 2024 om 18:16

Zijn we allereerst mens?

Of...

Zijn we allereerst gevoelswezens?

Zoals ik het zie - en ook de neurowetenschap - is dat wanneer we geboren worden, we gevoelswezens zijn. Want als baby beschikken we nog niet over de denkende cortex zoals we die als volwassenen hebben. 

Wat we als baby wel kennen zijn gevoelens, emoties. Wat we voelen voordat we denken, bepaalt in sterke mate wat je zal denken als jij je denkvermogen ontwikkeld. Ofwel, onze gevoelens bepalen de inhoud van onze gedachten. 

En uit onderzoek blijkt dat vroege ervaringen van invloed zijn op ons gedrag, emotionele patronen, onderbewuste overtuigingen, leerstijl, dynamiek van relaties, zelfregulatie en het vermogen om met stress om te gaan. 

Michelle van der Meer, Zelfzorg Coach

Kortom, je gevoelens negeren, onderdrukken of vermijden is GEEN zelfzorg. Je emoties er laten zijn, er mee zitten en een uiting aan geven, is WEL zelfzorg.